e-Translate24

Lokalizacja oprogramowania

Lokalizacja oprogramowania to proces, który obejmuje tłumaczenie oprogramowania oraz dostosowanie końcowego wyniku do lokalnego rynku, jego specyfiki i języka.  Dokonując lokalizacji oprogramowania tłumacz zajmuje się przekładem kodu. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy wynik tłumaczenia jest zgodny z parametrami wyjściowego oprogramowania.

 

Tłumaczymy aplikacje i oprogramowanie na takie platformy jak:

  • Windows
  • iOS
  • Linux
  • Android

4 etapy procesu tłumaczenia oprogramowania:

1. Przygotowanie interfejsu użytkownika oprogramowania do lokalizacji językowej

Jest on podstawą w wykonywaniu lokalizacji oprogramowania. Umożliwia to dodanie nowych języków interfejsu jak i również dostosowanie do wymogów lokalnych i wymogów klientów.

2. Tłumaczenie łańcuchów tekstowych oprogramowania

Tłumacząc tekst interfejsu korzystamy z pamięci tłumaczeniowej. Powoduje to spójność całego oprogramowania.

3. Kompilacja nowej wersji oprogramowania z przetłumaczonymi plikami

Komplikacja nowej wersji oprogramowania polega na przekształceniu kodu źródłowego na kod wykonywalny (na gotowy produkt). Proces ten wykonuje się, wykorzystując przetłumaczone pliki i lokalizację językową łańcuchów.

4. Testowanie oprogramowania i aplikacji

Po przetłumaczeniu wszystkich elementów interfejsu kolejnym etapem jest testowanie oprogramowania, biorąc pod uwagę poprawność językową funkcjonalną.

Prześlij nam swoje pliki swojej aplikacji do przetłumaczenia do wyceny. Proces wyceny tłumaczenia trwa ok. 30 minut.