+48 728 415 105 contact@e-translate24.co.uk

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenie techniczne to przekład tekstów, zawierających słownictwo specjalistyczne. Dotyczą one głównie tłumaczeń z zakresu branży motoryzacyjnej, energetycznej, IT czy górniczej. Oprócz wiedzy językowej wymagają również szerokiej wiedzy z zakresu określonej branży. Tłumaczenia techniczne są związane z techniczną tematyką oraz praktycznym zastosowaniem słownictwa technicznego. Tłumaczenia techniczne są wykonywane przez specjalistów z danej branży.

Tłumaczenia literackie

Tłumaczenie literackie to przekład utworów literackich, tj. opowiada, wiersze, sztuki teatralne. Nie ogranicza się no jednak tylko do literatury. Rośnie duże zapotrzebowanie na tłumaczenia literackie w reklamie, marketingu oraz filmie. Ten rodzaj tłumaczenia można nazwać sztuką. Przekład tekstu literackiego wymaga od tłumacza dużych zdolności estetycznych. W tłumaczeniu literackim należy odtworzyć oryginał tekstu, bogactwo języka oraz obrazowość utworu literackiego. Tłumaczenia literackie tworzone są przez specjalistów, dzięki czemu są zgodne z oryginałem.

Tłumaczenia ekonomiczne

Tłumaczenie tekstów ekonomicznych wiąże się z posiadaniem niezbędnej wiedzy ekonomicznej. Obejmują one najczęściej raporty firm, doniesienia agencyjne, analizy makroekonomiczne. Teksty ekonomiczne charakteryzuje bardzo często są połączeniem ekonomii, finansów, prawa oraz ubezpieczeń. Interpretacja tekstów z zakresu ekonomii wymaga od tłumaczy niezbędnej wiedzy specjalistycznej oraz doświadczenia. Tłumaczenia ekonomiczną są wykorzystywane podczas szkoleń. Ponadto tłumaczenie ekonomiczne wykorzystuje również wykładowcy wyższych uczelni, aby posłużyć się nimi podczas dyskusji i analiz.

Tłumaczenia prawne

Tłumaczenia prawne obejmują przekład tekstów prawnych oraz prawniczych. Teksty prawne to wszelkie ustawy i wyroki, natomiast prawnicze to artykuły prawnicze i komentarze do ustaw. Do podgrupy tłumaczenia prawnego należy tłumaczenie sądowe. Jest ono wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie prawne jest jednym z największych i jednocześnie rozwijających się segmentów w branży tłumaczeniowej. Wymaga ono od tłumaczy znajomości prawa danego kraju jak i specjalistycznego języka.

Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne obejmują przekład tekstów z dziedziny medycyny, biologii, chemii i farmacji. Dotyczą one najczęściej wyników badań, kart pacjenta albo historii choroby. W zależności od przeznaczenia tekstu wykonuje go inny tłumacz. W sytuacji, kiedy tekst jest przeznaczony do wglądu pacjenta może go wykonać zwykły tłumacz. Natomiast jeżeli przekład tekstu będzie przekazany lekarzowi zlecenia podejmuje się tłumacz przysięgły. Tłumaczenia medyczne wymagają od tłumaczy zasady poufności. Dlatego też wszelkie teksty przysyłane do naszego biura są traktowane jako ściśle poufne.

Tłumaczenia filmów i napisów

Dialogi i narracje do filmów przeznaczone są dla widzów posługujących się docelowym językiem. Tłumacze do dubbingu oraz do napisów dialogowych wymagają różnych wersji, aby uzyskać odpowiedni efekt. Dlatego niezwykle istotny jest dobór odpowiedniego tłumacza, który dostosuje swój przekład od oczekiwań widzów. Dysponujemy sprawdzonym zespołem tłumaczy specjalizujących się w tłumaczeniach filmowych. Tłumaczenia filmów zaleczane są do bardzo szczególnych kategorii przekładu. Filmy tłumaczone są na 3 sposoby: napisy (kino i DVD), listy dialogowej czytane przez lektora (wideo, telewizja) dialogi dubbingowe (filmy animowane dla dzieci).

Tłumaczenia naukowe

Tłumaczenie naukowe polega na przekładzie na drugi język naukowych tekstów, które związane są m.in. z badaniami. Ze względu na specyfikę tekstów naukowych tłumacz zobowiązany jest do znajomości specjalistycznego języka. Ten rodzaj tłumaczenia wykonywany jest przez tłumaczy, posiadających wysokie kompetencje naukowe. Podobnie jak tłumaczenia techniczne, przekład tekstów naukowych wykonywany jest z pełną precyzją. Spełnia on wszystkie wymagania chrakteryzujące styl pracy naukowej.

Tłumaczenia komercyjne

Przekład tekstów komercyjnych obejmuje zakres dziedziny biznesu. Tłumacze zajmujący się tą specjalizacją dokonują przekładu na drugi język tekstów o tematyce marketingowej oraz administracyjnej. Ponadto tłumaczenia komercyjne obejmują również przekład materiałów promocyjnych. Tłumaczeń komercyjnych dokonują nasi tłumacze wyspecjalizowani w dziedzinie marketingu. Są to tłumaczenia specjalistyczne, dlatego też wymagają od tłumaczy znajomości jeżyka obcego w zakresie marketingu, reklamy oraz administracji.

Lokalizacja oprogramowania

Tłumaczenia oprogramowania to przekład na inny język programów komputerowych oraz niezbędnej dokumentacji, tj. pomocy naukowej i podręczników. Specyfika tłumaczeń oprogramowania wymaga od tłumaczy specjalistycznej wiedzy z zakresu oprogramowania komputera. Naszych tłumaczy charakteryzuje specjalistyczna znajomość języków obcych połączona z odpowiednią techniczną wiedzą formatu zapisu danych oraz narzędzi informatycznych.

Tłumaczenie gier wideo

Jedną z najnowszych dziedzin tłumaczeń są tłumaczenia gier wideo. Nie ma wielkiej różnicy między tłumaczeniem gier a tłumaczeniami literackimi. Co prawda na rynku znajdziemy gry, w którym obecna jest mała ilość tekstu. Jednak istnieje wiele takich, w których tekst jest bardziej rozbudowany. Są to mi, in gry przygodowe czy fabularne. Coraz częściej zdarza się, że w grach komputerowych stosuje się elementy językowych żartów. Kolejną trudnością mogą okazać się tłumaczenia nazw własnych. Jednak nasi wyspecjalizowani tłumacze z pewnością poradzą sobie z każdym tłumaczeniem gier wideo.